Tạo nút download không dùng plugin

Tháng Tám 1, 2015 5:29 sáng
Khi vào ICThanthiet.com bạn sẽ thấy những bài viết có nút download đẹp mắt đúng không, tất nhiên là mình đã sử dụng plugin tạo nút download rất đơn giản mà không cần phải chỉnh sửa gì về css.
Chèn đoạn code này vào file: functions.php trong themes của mình

[signinlocker]

/* ============================ nut download ictphanthiet.com========================= *
///Add CSS add_action(“wp_print_styles”, “add_button_css”);function add_button_css() {
wp_enqueue_style( ‘button-shortcode-styles’, ‘/style.css’ );
}
//Add Buttons to Posts/Pages
add_shortcode(‘button’,’bk_button’);
function bk_button($att, $content = null) {
extract(shortcode_atts(array(
‘link’ => ‘#’,
‘target’ => ‘_blank’,
‘color’ => ”,
‘align’ => ”,
‘size’ => ”,
‘shape’ => ”,
), $att));
$my_button = ‘<span class=”bk-button-wrapper”><a href=”‘.$link.'” target=”‘.$target.'” class=”bk-button ‘.$color.’ ‘.$align.’ ‘.$shape.’ ‘.$size.'”>’.do_shortcode($content).'</a></span>’;
return $my_button;
}
// Add Buttons to MCE
add_filter(‘mce_external_plugins’, “tinyplugin_register”);
add_filter(‘mce_buttons’, ‘tinyplugin_add_button’, 0);
function tinyplugin_add_button($buttons)
{
array_push($buttons, “separator”, “tinyplugin”);
return $buttons;
}
function tinyplugin_register($plugin_array)
{
$url = trim(get_bloginfo(‘url’), “/”).”/wp-content/themes/ictphanthiet/js/button.js”;
$plugin_array[‘tinyplugin’] = $url;
return $plugin_array;
}
@ini_set(‘pcre.backtrack_limit’, 500000);
function easy_buttons_admin() {
include(‘buttons-admin.php’);
}
function easy_buttons_actions() {
add_options_page(‘Easy Buttons Custom’, ‘Easy Buttons Custom’, ‘manage_options’, ‘bk-easy-buttons’, ‘easy_buttons_admin’);
}
add_action(‘admin_menu’, ‘easy_buttons_actions’);
function buttons_custom_style() {
if (get_option(‘easy_buttons_css’) != ”) {
$bk_button_style = get_option(‘easy_buttons_css’);
echo ‘<style>’;
echo $bk_button_style;
echo ‘</style>’;
}
}
add_action(‘wp_head’,’buttons_custom_style’)
?>

[/signinlocker]

 
Khi cài plugin này xong bạn sẽ có được một nút chèn shortcode download trong thanh công cụ bài viết với một điều kiện là bạn không sử dụng plugin tạo bộ công cụ soạn thảo cKeditor for WordPress mà chỉ sử dụng thanh công cụ soạn thảo mặc định hoặc thanh công cụ soạn thảo TinyMCE Advanced, lý do là tại vì khi sử dụng plugin này nó sẽ không cho bất cứ plugin nào khác chèn 1 nút vào bộ soạn thảo.

Easy Shortcode Buttons 1
Đầu tiên bạn tải về plugin này tại đây:[button link=”#” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” ]Tải về[/button]
Bạn tải plugin này về vài cài đặt như các plugin khác trong mục cài plugin mới hoặc tìm kiếm trực tiếp trong trang quản trị: Easy Shortcode Buttons . Nhớ là khi cài đặt xong đừng có quên việc kích hoạt plugin đó (active) 😛
Vậy là bạn đã có thể sử dụng plugin tạo nút download đơn giản dễ sử dụng nhất rồi đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó để thấy rằng nó đơn giản tới mức nào nhé.
plugin tao nut download don gian nhat
Cái nút mà mình khoanh ô vuông màu cam với icon chữ B chính là em nó đó 😀 . Khi bạn click vào nó thì sẽ có 1 đoạn shortcode hiện ra mặc định như sau:

<a href=”#” target=”_”_blank”” class=”element-button “small” “default””>Replace This Text</a>

Các bạn chỉ cần thay dấu thăng (#) bằng link download, thay từ default bằng mã màu mà bạn muốn chọn cho nút download(còn không thì dùng tên cách màu cơ bản trong tiếng anh như red, blue…) và đổi đoạn Replace This Text thành từ mà bạn muốn như download, tải về, Demo, chi tiết… À mà phải chú ý thêm một việc cuối cùng đó là ở phần alight=”left” là để canh chỉnh vị trí nút download nằm ở bên trái phải hay giữa bài viết. Bạn chỉ cần đổi thành left (trái), center (giữa) và right (phải) mà thôi.

<a href=”#” target=”_”_blank”” class=”element-button “small” “mau_nut_download””>Tải Về</a>

Ở đây mình khuyên bạn nên để là right là hợp lý nhất vì nó không lấn sang đoạn text hay hình ảnh tiếp theo của bài viết.
Bạn thấy đó đây thực sự là plugin tạo nút download đơn giản dễ sử dụng nhất đúng không nào ,nó rất thích hợp cho việcchèn nút download vào bài viết ở bất cứ vị trí nào bạn muốn?  nếu có hãy đánh giá cho bài viết của mình ở góc bên phải bài viết này nhé.

Chuyên mục: ,