Tag Archive: Foxit Reader

Hướng dẫn đính kèm tập tin vào file PDF bằng Foxit Reader

Phần mềm - HĐH
29/07/2015, 8:20 sáng
Các bạn đang muốn gửi một số hình ảnh, video cho bạn bè vào file PDF mà không biết phải làm thế nào? Bạn đang …