Hướng dẫn chia sẽ Camera Hikvision cho người khác xem

Tháng Tám 7, 2019 11:58 sáng
HUONG-DAN-CHIA-SE-CAMERA-HIKVISION

Với camera HIKVISION nếu bạn là người thêm thiết bị đầu tiên thì bạn chính là chủ nhân của nó.

Người khác không thể truy cập xem camera trừ khi bạn chia sẻ cho họ.

Nếu bạn muốn thiết lập chia sẽ Camera Hikvision cho người khác xem. Đây là hướng dẫn cách làm chi tiết.

Mời các bạn theo dõi các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản HIK-CONNECT của bạn

Bước 2: Chọn thiết bị cần chia sẽ và thông tin người được chia sẽ

Bước 3: Cấp quyền truy cập cho tài khoản được chia sẽ

Bước 4: Người được chia sẽ quyền xem, đăng nhập vào tài khoản hik-connect của họ -> Nhấn đồng ý để chấp nhận chia sẽ.

 

Ghi chú: Bạn có thể hủy chia sẽ bất cứ lúc nào. Việc thay đổi mật khẩu của bạn không ảnh hưởng tới người được chia sẽ.

Đây là video quá trình thao tác:

Chúc các bạn thành công

Từ khóa:

Chuyên mục: , ,