Tối ưu cấu trúc 1 trang web chuẩn cho SEO

Seo Website
24/10/2018, 19:40 chiều
Một cấu trúc trang web được xác định rõ ràng giúp cho công việc của trình thu thập dữ liệu công cụ tìm kiếm dễ …

Hướng dẫn tối ưu cấu trúc URL thân thiện với SEO

Seo Website
24/10/2018, 19:08 chiều
Ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng. Khi vào website, URL là thứ mà Google và người dùng để mắt tới đầu tiên. URL là …