Lỗi khi NAT PORT xem camera phổ biến và cách khắc phục

Mạng - Server - Bảo mật
07/08/2019, 11:45 sáng
Chào các bạn, Việc cài đặt camera xem qua mạng bất cứ hãng nào chúng ta cũng phải qua giai đoạn NAT PORT (Mở cổng …

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2012

Mạng - Server - Bảo mật
18/07/2019, 19:28 chiều
 Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình DNS Server trong  Windows Server 2012. 1. Đặt địa chỉ IP …

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL: Microsoft Exchange Server 2016

Mạng - Server - Bảo mật
26/06/2019, 18:05 chiều
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt chứng chỉ số SSL cho Microsoft Exchange Server 2016 Hướng dẫn tạo CSR Microsoft …

Cài đặt chứng chỉ số SSL trên Google Cloud Platform

Mạng - Server - Bảo mật
26/06/2019, 18:04 chiều
Việc cài SSL cho Google Cloud đơn giản chỉ vài bước như dưới đây: – Đăng nhập vào muassl.com, Tải chứng chỉ số SSL được …

IIS 7: Cài đặt SSL

Mạng - Server - Bảo mật
26/06/2019, 18:01 chiều
Để cài đặt SSL vào IIS, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau Lưu ý: Chỉ thực hiện cài đặt theo hướng dẫn ở đây …

IIS 8: Cài đặt SSL

Mạng - Server - Bảo mật
26/06/2019, 10:59 sáng
Để cài đặt SSL vào IIS, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau Lưu ý: Chỉ thực hiện cài đặt theo hướng dẫn ở đây …

Cài đặt chứng chỉ số SSL trên Google Cloud Platform

Mạng - Server - Bảo mật
25/06/2019, 18:07 chiều
Việc cài SSL cho Google Cloud đơn giản chỉ vài bước như dưới đây: – Đăng nhập vào muassl.com, Tải chứng chỉ số SSL được …

Cài SSL cho CyberPanel

Mạng - Server - Bảo mật
25/06/2019, 17:37 chiều
Sau khi đã có chứng chỉ số SSL từ muassl.com , bạn cần tiến hành cài đặt chứng chỉ SSL vào hosting để sử dụng. …

IIS 7 – Chuyển hướng HTTP sang HTTPS (redirection)

Mạng - Server - Bảo mật
25/06/2019, 17:34 chiều
– Chọn website để cấu hình chuyển hướng – Trong bảng “Features View”, nhấp đúp vào URL Rewrite – Chọn “Add Rules…” – Chọn “Blank rule” …

Hướng dẫn cài đặt SSL cho IIS 8 trên Windows Server 2012

Mạng - Server - Bảo mật
24/04/2019, 3:34 sáng
Bước 1: Copy 2 files cert được gửi cho bạn và tải lên server (gồm 2 files certificate.cer và intermediate.cer) Bước 2: Cài đặt Intermediate CA – Mở một …