Chia sẻ dữ liệu giữa máy thật và máy ảo VMware

Tin học căn bản
26/09/2015, 18:50 chiều
Chia sẻ dữ liệu giữa máy thật và máy ảo VMware đơn giản và nhanh chóng Rất nhiều người biết sử dụng VMware nhưng không …

Khắc phục lỗi The program can’t start because MSVCR110.dll

Tin học căn bản
22/09/2015, 10:28 sáng
Khắc phục lỗi The program can’t start because MSVCR110.dll is missing from your computer Lỗi trên sảy ra máy tính chưa cài Visual Studio của Microsoft, …

Hiển thị Repair Your Computer trong Advanced Boot Options trên Windows 7

Tin học căn bản
22/09/2015, 10:03 sáng
Trên Windows 7, đôi khi ta khởi động máy tính ấn F8 vào Advanced Boot Options sẽ không thấy dòng Repair You Computer như hình …

Cách kiểm tra tính toàn vẹn của file tải về bằng mã MD5, SHA1

Tin học căn bản
22/09/2015, 8:36 sáng
Cách kiểm tra tính toàn vẹn của file tải về bằng mã MD5, SHA1 Khi chúng ta tải các file phần mềm lớn từ Internet …