Cách Cấu Hình Lại Modem TP-Link Khi Sử Dụng Mạng FPT

Tháng Bảy 27, 2015 9:58 sáng

Cách Cấu Hình Lại Modem TP-Link Khi Sử Dụng Mạng FPT

Khi sử dụng mạng Internet wifi đôi khi bạn muốn thay đổi lại password wifi , hoặc quyên mật khẩu bạn muốn cài đặt lại khi đang xài mạng của FPT.

Phần này dành cho những khách hàng đang xài modem wifi TP-Link
Bước 1 : Chuẩn bị sẵn username và password của thuê bao đường truyền (do FPT cung cấp , nếu không nhớ thì gọi lên tổng đài :08.7300888 nhấn phím 0 để lấy)
Bước 2: Cài Đặt thông số mạng.
Truy nhập trang web: 192.168.1.1, admin,admin
Interface Setup/có 3 lựa chọn
1, Internet,  Lan , Wireless
–          Interface Setup /Internet cài đặt thông số cấu hình kết nối đường chuyền FPT.
+ Virtual Circuit/chọn PVC0-7 tùy theo( ở đây đang chọn PVC 1)
VPI=0
VPC=33
Usrename: User đã xin
Password: password đã xin

Chọn Save


– Bước 3: Cài đặt  Interface Setup/ Wireless

Access Point : ActivatedDeactivated

Đặt tên Wifi SSID: Tên Wifi mà bạn muốn hiển thị
Nếu bật chức năng phát wifi thì chọn activated, còn nếu ko chọn deactivated(ở đây đang ko bật wifi)
Nếu dùng chức năng đặt mật khẩu truy cập Wifi ta chọn
Authentication Type: Disabled,…(WPA2-PSK) có thể chọn 1 trong các ma hóa trên
Sau đó nhập pass vào :Pre-Shared Key= Password bạn muốn đặt
 

Chọn Save and reboot

– Bước 4 : Kiểm tra kết nối và tốc độ  kết nối Downstream/upstream của đường truyền.

nếu các thông số hiển thị như hình trên thì bạn đã cài đặt thành công .
Note : Đối với các dòng modem khác  thì ta cũng làm gần  tương tự
Đối với các modem cùng loại nhưng không có hỗ trợ Wifi thì ta cũng làm tương tự nhưng không có bước 3.

Chuyên mục: