Khắc phục lỗi The program can’t start because MSVCR110.dll

Tháng Chín 22, 2015 10:28 sáng

Khắc phục lỗi The program can’t start because MSVCR110.dll is missing from your computer

1

Lỗi trên sảy ra máy tính chưa cài Visual Studio của Microsoft, để khắc phục bạn chỉ cần tải bản Visual Studio về và cài đặt. Ở đây có 2 phiên bản 32bit và 64 bit, nếu bạn đang dùng windows 32 bit thì bạn tải Visual Studio 32 bit và nếu đang dùng windows 64bit thì bạn tải bản Visual Studio 64 bit.

Bước 1: truy cập trang download Visual Studio

Bước 2: nhấp vào Download

2

Một cửa sổ hiện nên hỏi bạn muốn tải bản Visual nào, nếu bạn đang dùng Windows 32 bit thì bạn chọn VSU_4\vcreadist_x86.exe và nếu bạn dùng windows 64 bit thì bạn chọn VSSU_4\vcreadist_x64.exe, sau đó bạn nhấp vào Next. Sau đó trình duyệt sẽ cho bạn tải file cài đặt Visual về, bạn chỉ cần mở lên và cài đặt thì sẽ hết lỗi trên.

3

Từ khóa:

Chuyên mục: ,