Hướng dẫn mở port Modem F608 của Viettel

Tháng Tám 25, 2015 9:12 sáng

Hướng dẫn mở port Modem F608 của Viettel

Bước 1:
Đăng nhập modem cáp quang của viettel F600W,  F608, F668

User và password tùy người sử dụng còn đối với F600W thì mặc định là
USER:             admin
PASSWORD: admin

Bước 2: Tắt firewall cho F600W

Để đảm bảo lưu lượng upload tốt, các bạn nên tắt firewall, nếu một số bạn còn dùng để bảo mật thì có thể chọn các mức khác nhau.

Bước 3: Nat port cho F600W

4: Dùng các tên khác nhau cho  mỗi port.
6: Port đầu ghi bạn cần mở.
7: Địa chỉ tĩnh của đầu ghi.
8: Port đầu ghi cần mở (mỗi đầu ghi sẽ yêu cầu mỗi port khác nhau)
10: Kết quả nếu bạn nat port đúng
Làm lại các bước tương tự cho các port khác

Từ khóa: , ,

Chuyên mục: